Ogłoszenia Parafialne 18.06.2023r.

1. Dzisiaj podczas wszystkich Mszy Świętych kazania głosi
ks. Ryszard Halwa SAC z fundacji „SOS Obrony Poczętego
Życia”. Po Mszach Świętych będzie kwestował na rzecz
Fundacji.

2. Uroczysta promocja kandydatów do grona ministrantów
odbędzie się dzisiaj na Mszy o godz. 11:00.

3. Msza dziękczynna za kończący się rok szkolny również
dzisiaj na Mszy o godz. 11:00.

4. Warsztaty profilaktyczne dla rodziców na temat technologii
cyfrowych i m.in. tego jak modelować dostęp dzieci do nich
odbędą się 21.06 o godz. 19:30 w kaplicy św. Wojciecha.
Poprowadzi je prof. Mariusz Jędrzejko. Szczegóły na
plakatach. Organizatorem warsztatów jest Akcja Katolicka
z naszej parafii.

5. Kawiarenka otwarta jest dzisiaj po Mszy o godz. 9:30 i 11:00.
Serdecznie zapraszamy, także do stolików w ogrodzie.

6. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela obchodzimy
sobotę. Msze tego dnia o godz. 7:00, 8:00 i 18:00.