Studium Biblijne dla Kobiet

Studium Biblijne dla Kobiet to spotkania ze Słowem Bożym, wspólne czytanie, słuchanie i rozważanie. Kluczem do wyboru tekstów biblijnych będą postacie kobiet Starego i Nowego Testamentu. Poznanie historii ich życia, zasadniczych wyborów życiowych, przed którymi stały, motywów działania i ich konsekwencji ma stać się dla nas swoistym „lustrem” Słowa, w którym będziemy mogły przyjrzeć się sobie samym i swojemu życiu. Zbliżając się do prawdy o sobie,  jednocześnie będziemy zbliżać się do prawdy o Tym, który to Słowo do nas kieruje, stopniowo patrzeć na nasze życie Jego „oczami” i odczytywać  zamysł Naszego Stwórcy wobec nas i naszego życia. Jego plan miłości dla nas. Bo spotkanie ze Słowem Boga jest jednocześnie spotkaniem z Jego miłością.

Częścią spotkań będzie też prezentacja refleksji Ojców Kościoła, biblistów, teologów, rekolekcjonistów na temat wybranych postaci kobiet.

                                                   * * * * *

Termin spotkań: poniedziałki, godz. 19.00 – 20.00

Miejsce: Plebania ul. Rechniewskiego 14, Sala na poddaszu – Zbiórka o 19 przed kościołem, a później domofon od strony parkingu numer 8.

 

Serdecznie zapraszamy.