Ogłoszenia 11.06.2023r

1. Zapraszamy do udziału w procesjach eucharystycznych
w czasie dawnej oktawy Bożego Ciała. Procesja jest
codziennie (do czwartku) na zakończenie nabożeństwa
czerwcowego.

2. Spotkanie przed koloniami w poniedziałek (12.06)
o godz. 19:00 w kawiarence.

3. Różaniec fatimski i procesja we wtorek (13.06) po
zakończeniu wieczornej adoracji, czyli o godz. 20:00.

4. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy
w najbliższy piątek. Msze tego dnia o godz. 7:00, 8:00
i 18:00. Jest to również dzień modlitw o świętość dla
kapłanów. W czasie nabożeństwa czerwcowego odmówimy
akt wynagrodzenia „O Jezu najsłodszy, któremu za miłość…”
ponieważ za jego publiczne odmówienie tego dnia można
uzyskać odpust zupełny. Ze względu na uroczystość można
w piątek spożywać pokarmy mięsne.

5. Uroczysta promocja kandydatów do grona ministrantów
odbędzie się w przyszłą niedzielę na Mszy o godz. 11:00.

6. Dzieci, młodzież, nauczycieli, wychowawców, katechetów
i innych pracowników szkół zapraszamy na Mszę
dziękczynną za kończący się rok szkolny w przyszłą
niedzielę o godz. 11:00.

7. Warsztaty profilaktyczne dla rodziców na temat technologii
cyfrowych i m.in. tego jak modelować dostęp dzieci do nich
odbędą się 21.06 o godz. 19:30 w kaplicy św. Wojciecha.
Poprowadzi je prof. Mariusz Jędrzejko. Szczegóły na
plakatach. Organizatorem warsztatów jest Akcja Katolicka
z naszej parafii.

8. Kawiarenka parafialna dzisiaj nie działa.

9. Pierwsza Komunia św. w przyszłym roku w naszej parafii
będzie 25 maja.