Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem

Wspólnota powstała w 1995 roku. Założył ją ks. Roman Trzciński. Grupa liczy około 25 osób. Najważniejszym celem spotkań grupy jest oddanie chwały Bogu w żywej modlitwie, w której każdy może wypowiedzieć to, co ma głęboko w sercu. Ten sposób modlitwy otwiera człowieka na działanie Boga, pozwala odczuć, że Bóg naprawdę każdego z nas kocha i przebacza grzechy. Wspólna modlitwa ma także moc jednoczenia ludzi, buduje więzi we wspólnocie. Członkowie grupy starają się pomagać sobie nawzajem w różnych trudnościach życiowych, szczególnie w okresie choroby. Towarzyszy temu wsparcie modlitewne. Modlitwa wspólnoty obejmuje także różne intencje, wynikające z aktualnych potrzeb całego Kościoła, parafii, poszczególnych osób i rodzin. Ważnym elementem spotkań jest rozważanie fragmentów Pisma Świętego, a także katechezy formacyjne i spotkania w małych grupkach, w których można podzielić się refleksjami związanymi z tematem katechez lub różnymi problemami życia. W pierwszy poniedziałek miesiąca sprawowana jest dla grupy i wszystkich chętnych parafian oddzielna Msza św. połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu. Od jesieni 2011 roku wspólnota podjęła posługę modlitwy wstawienniczej – raz w miesiącu zapraszamy na nią osoby pragnące powierzyć Bogu swoje trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Członkowie wspólnoty modlą się indywidualnie za każdego, kto zechce poprosić o taką pomoc. Kilka razy w roku odbywają się wspólne spotkania trzech grup Odnowy w Duchu Świętym z gocławskich parafii – św. Patryka, św. Ojca Pio oraz św. Apostołów Jana i Pawła. Członkowie grupy uczestniczą w różnego typu rekolekcjach zamkniętych, prowadzonych przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym oraz w rekolekcjach ignacjańskich w ośrodkach zakonu Jezuitów. Dwa razy w roku grupa odbywa własny dzień skupienia. Co dwa lata organizuje Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). Wspólnota pełni w parafii stałe lub okresowe posługi liturgiczne: przez wiele lat prowadziła modlitwę powszechną na poniedziałkowej Mszy wieczornej oraz komentarze do liturgii niedzielnej Mszy św. o godzinie 9:30, rozważania na nabożeństwach różańcowych, liturgię godzin w czasie Triduum Paschalnego, przewodniczyła Nowennom do Ducha Świętego. Niektórzy członkowie grupy są zaangażowani w inne posługi w parafii. Uczestnictwo w Odnowie w Duchu Świętym wywiera głęboki wpływ na życie każdego z członków wspólnoty – Kościół staje się dla nich prawdziwym domem, a miłość Boża rzeczywistością przeżywaną w codziennym życiu. Przez 13 lat liderem wspólnoty był Włodzimierz Miziołek.

 

Zapraszamy na nasze spotkania w każdy poniedziałek o godz. 19:00 (obecnie spotkania odbywają się online).

 Odpowiedzialną wspólnoty jest Elżbieta Kondracka, ekondracka@gmail.com.

„I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza,
odbiorę serce kamienne, a dam wam serce z ciała” (Ez 36,26)