Ministranci i lektorzy

Kandydaci na ministrantów i ministranci z 4 i 5 klasy podstawówki mają spotkania w soboty o godzinie 11.00 w salce ministrantów. Opiekuje się nimi ks. Karol Szelągowski.

Starszymi ministrantami opiekuje się Ks. Paweł Zieliński.

Wspólnota Ministrancka w Parafii Św. Patryka w Warszawie liczy ponad 20 członków. Jest wśród nich 4 ceremoniarzy, 5 lektorów oraz prawie 15 ministrantów. Opiekunem Wspólnoty jest Ksiądz Paweł Zieliński. Wspólnota ma swoje cotygodniowe spotkania w sobotnie przedpołudnia – w tym czasie odbywają się wspólne spotkania dla całej grupy (prowadzone przez Księdza Opiekuna Wspólnoty) oraz spotkania formacyjne dla młodszych ministrantów. Członkowie grupy uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Mszach św., a także mają dodatkowe dyżury podczas Mszy św. w dni powszednie. Wspólnota Ministrancka razem z Księdzem Opiekunem pomaga w przygotowaniach do uroczystości parafialnych, bierze udział w nabożeństwach, procesjach i adoracjach. Przedstawiciele naszej Wspólnoty biorą udział w  Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla Lektorów i Ministrantów, comiesięcznych spotkaniach formacyjnych organizowanych przez alumnów Seminarium Duchownego naszej diecezji.Młodsi ministranci latem wyjeżdżają na 2 tygodniowe kolonie. Wyjazdy te są dofinansowywane przez Księdza Proboszcza, Zespół Charytatywny Caritas, specjalny fundusz ministrancki (utworzony dzięki regularnej, comiesięcznej ofiarności naszych Parafian), czasami przez osoby indywidualne.
Przed każdą Mszą św. modlimy się w zakrystii: Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją… Te słowa rozumiemy dosłownie jako największy sens naszej ministranckiej posługi, ale także jako radość naszej młodości i przyjaźni.