Sakramenty Święte

Sakrament Chrztu Świętego

Udzielany w naszej parafii w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy o godz. 12.30. Inne terminy są możliwe po uzgodnieniu z miejscowymi duszpasterzami.

Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej na tydzień lub dwa tygodnie przed planowanym terminem, aby spisać akt chrztu.
Potrzebne są następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję chrzestnych oraz ich dane (wiek, adres zamieszkania)
 • Dane rodziców dziecka (wiek, adres zamieszkania, data i miejsce ślubu)

Chrzestnym może być osoba spełniająca następujące warunki: katolik, ukończone 16 lat, była u bierzmowania, jeśli zamężna lub żonaty, to żyjący w sakramentalnym związku, prowadząca życie zgodne z wiarą, przestępująca do sakramentów (Msza Św., systematyczna spowiedź).

Osoba pragnąca otrzymać zaświadczenie o dopuszczeniu do godności bycia rodzicem chrzestnym musi stawić się w kancelarii parafialnej z zaświadczeniem o przyjętym sakramencie bierzmowania.

W naszej parafii obowiązkowy kurs dla rodziców i chrzestnych odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 19.00 w sali św. Wojciecha.


Sakrament Pokuty i Pojednania

Udzielany w naszej parafii podczas każdej Mszy Świętej w sali nr 16 lub w konfesjonałach.


Sakrament Eucharystii

Msza Św. jest „źródłem i szczytem” całego kultu Bożego, najdoskonalszym sposobem spotkania, zjednoczenia z Bogiem danym nam na ziemi i najpełniejszą modlitwą. Msza Św. jest ofiarą jaką składamy Bogu Ojcu razem z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Sprawujemy ją w różnych intencjach, które chcielibyśmy polecić Bogu, np. w rocznice ślubu, urodzin, prosząc i dziękując Panu Bogu za zdrowie, opiekę i błogosławieństwo. Intencje Mszy Św. ofiarujemy także często za zmarłych, którym potrzebna jest nasza modlitwa.

Msze Św. można zamawiać po każdej Mszy Św. w zakrystii lub w godzinach urzędowania w kancelarii parafialnej. Można także zamawiać tzw. Msze Św. gregoriańskie (30 Mszy Św. za osobę lub osoby zmarłe).

Msze odbywają się w każdą niedzielę o 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00 oraz w dni powszednie o 7.00, 8.00 i 18.00.


Sakrament Bierzmowania

W naszej parafii udzielany raz w roku w czasie uroczystości odpustowych z okazji wspomnienia liturgicznego św. Patryka patrona naszej parafii 17 marca. Zgodnie z normami wydanymi przez ordynariusza diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowanie do sakramentu bierzmowania w trybie zwyczajnym trwa dwa lata. W naszej parafii jest za nie odpowiedzialny ks. Łukasz Piotrowski. Zwyczajowo rozpoczyna się ono w VIII kl. szkoły podstawowej.

Dorosłych pragnących przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy na kurs organizowany przez diecezję Warszawsko-Praską przy katedrze. Więcej informacji na stronie: http://katedra-floriana.waw.pl/sakramenty/bierzmowanie/dla-doroslych


Sakrament Małżeństwa

Ślub odbywa się z zasady w parafii narzeczonej lub narzeczonego. W uzasadnionych przypadkach można zawrzeć Sakrament Małżeństwa w innym kościele parafialnym po uzyskaniu od swego proboszcza tzw. licencji.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem (oczywiście dużo wcześniej należy ustalić termin ślubu) w celu spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.

Dokumenty jakie należy dostarczyć do spisania protokołu:

 • Aktualne metryki chrztu (z datą nie starszą niż 6 miesięcy przed ślubem ) z adnotacją, że potrzebne są do ślubu,
 • Zaświadczenie z USC o „braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa„,
 • Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego (lub będącego w trakcie) i odbycia trzech spotkań w poradni rodzinnej.

Na dwa tygodnie przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt małżeństwa.
Przynoszą ze sobą:

 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach,
 • zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi przedślubnej (po zgłoszeniu na zapowiedzi) ,
 • dane osobowe świadków: imię (imiona), nazwisko, wiek i adres.

Kurs Przedmałżeński

 • spotkania dla narzeczonych odbywają się w czwartki o godz. 19.00 na plebanii (domofon „kuchnia”)
 • kurs obejmuje 10 konferencji
 • najbliższe terminy rozpoczęcia kursu: 17 marca 2022 r. Spotkania odbywają się na plebanii (domofon: KUCHNIA).
 • odpowiedzialnym za kurs jest pan Ireneusz Przepałkowski tel. 697-776-970 (w godz. 20.30 – 22.00); kontakt mailowy: poradnia.rodzina@wp.pl
 • parafia nie prowadzi kursów weekendowych. Wszystkie zaświadczenia o ukończeniu w naszej parafii takiego kursu SĄ FAŁSZYWE.

Sakrament Święceń Kapłańskich

Na dzień dzisiejszy do święceń kapłańskich przygotowują się dwie osoby z naszej parafii. Jedna w Warszawsko-Praskim Wyższym Seminarium Duchownym, a druga w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater. Obu kleryków powierzamy modlitwie wszystkich parafian.


Sakrament Namaszczenia Chorych

Udzielany w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00. Aby zaprosić kapłana z wizytą domową (jednorazowo lub regularnie) należy skontaktować się z którymś z miejscowych duszpasterzy w kancelarii.

W domu chorego warto przygotować stół przykryty białym obrusem, na nim krzyż i dwie świece.