Equipes Notre-Dame

Pierwsze spotkanie ekipy Ruchu Equipes Notre-Dame odbyło się w Paryżu w 1939 z inicjatywy małżeństw i w obecności ks. Henry Caffarel`a.

Historia Equipes Notre Dame w Polsce rozpoczyna się od spotkania pierwszej grupy w 2000 r. 

Ruch Equipes Notre Dame działa obecnie w 70 krajach świata, na pięciu kontynentach – ponad 10 000 ekip, gromadzi przeszło 80 000 małżeństw i 7 000 kapłanów – doradców duchowych.

Ruch Equipes Notre-Dame jest wspólnotą małżeństw połączonych sakramentem małżeńskim. Pomaga małżeństwom w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, pomaga im spotykać się “w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób lepiej odpowiedzieli na Jego wezwanie i przez osobisty przykład byli świadkami chrześcijańskiego małżeństwa w Kościele i w świecie.

Główny akcent w duchowości małżeńskiej polega na osobistym dawaniu się.

To praktykowanie nowych sposobów słuchania, wzajemnego odnoszenia się, wyrażania miłości, posługiwania się językiem serca, autentycznego zaangażowania, wzajemnej przynależności, pomaga małżonkom iść przez życie w duchu radości, szczęścia i zadowolenia oraz otwartości na potrzeby innych

Spotykamy się raz w miesiącu z udziałem księdza – doradcy duchowego, w grupie małżeństw, które tworzą ekipę. 

Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt: Anna Mierzęcka  502 157 880, end@end.org.pl;mazowsze@end.org.pl