Wspólnota Ruchu Światło-Życie (Oaza)

Ruch Światło-Życie – jeden z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był ksiądz Franciszek Blachnicki, uznany przez Kościół za Czcigodnego Sługę Bożego.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.

Spotkania formacyjne odbywają się co piątek o godzinie 1900 w kaplicy św. Wojciecha na pierwszym piętrze. Odpowiedzialnymi wspólnoty są Aleksandra Kuźma i Karolina Wichowska. Na spotkania zapraszamy młodzież z klas 7 i 8 s.p., gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.