Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia Parafialne 22.01.2023r.

1. Dziś obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego. Homilie głosi i kwestuje w naszej parafii ks. Kazimierz Murawski, karmelita bosy z Gudogaju na Białorusi. 2. Kwesta na rzecz misji w Afryce będzie …

Czytaj dalejOgłoszenia Parafialne 22.01.2023r.


Aktualności

Po lekturze i cyklu spotkań poświęconych starotestamentowej postaci Józefa
Egipskiego (Księga Rodzaju 37 – 50), który jest do tego stopnia wyrazistą figurą
(zapowiedzią) Chrystusa, że nazwałyśmy tę historię „Ewangelią Starego
Testamentu”, postanowiłyśmy przeczytać w całości jedną z rzeczywistych
Ewangelii. Wybrałyśmy najkrótszą. Markową. Zbiegło się to z okresem zwykłym
w liturgii Kościoła, kiedy słyszymy w dni powszednie do wtorku 21 lutego
przed Środą Popielcową kolejne fragmenty tej właśnie Ewangelii.
Doświadczenie zmierzenia się z tym tekstem w krótkim czasie w całości jest
jednak czymś całkowicie odmiennym. Nasz najbardziej ogólny odbiór w
Studium był podobny tzn. że Ewangelia napisana jest w sposób przystępny,
prostym językiem, czyta się ją łatwo, w znacznej jej części nawet z
przyjemnością, jak reportaż, jak dynamiczną relację z przebiegu wydarzeń,
dopóki atmosfera nie zaczyna gęstnieć, aż zmieni się w horror ukrzyżowania, by
potem niespodziewanie rozświetlić ciemność przerażenia wieścią o
Zmartwychwstałym, który czeka na swoich ukochanych uczniów w Galilei.
Wiemy, że Marek pisał Ewangelię dla nawróconych pogan, dla których świat
obrzędów żydowskich był całkowicie niezrozumiały. Pisał ją pod wpływem
dwóch impulsów: świadomości, że ostatni świadkowie życia Jezusa wymierają,
oraz pod wpływem nalegań swoich nawróconych katechumenów, którzy
pragnęli mieć możliwość wielokrotnego powracania do treści Ewangelii.
Natomiast na pytanie: „Co każdą z nas najbardziej poruszyło, co najmocniej
przemówiło do serca?” – padały całkowicie odmienne odpowiedzi. Potwierdza
się rzeczywistość Słowa Bożego, że Ono czyta nas. Obcując ze Słowem
poznajemy też swoje serce. Spotkanie ze Słowem to również spotkanie z sobą
samym.
Zachęcamy Drogie Parafianki i Parafian, by korzystając z „Markowego” okresu
liturgicznego oraz długich jeszcze wieczorów, przeznaczyć kilka zaledwie godzin
(czymże są wobec wieczności) na przeczytanie tej Ewangelii w całości, a
następnie zadać sobie przynajmniej jedno z tych pytań: *Co mnie osobiście
najbardziej w tej Ewangelii poruszyło? *Jakie uczucia zrodziły się w moim sercu
pod wpływem tej lektury? * Co mnie zaskoczyło? *Kim jest dla mnie Jezus
teraz? *Jaki obraz człowieka wyłania się? *Z którą z postaci lub sytuacji
najbardziej identyfikuję się?

Studium Biblijne dla Kobiet

Konto parafialne

Bank Pekao S.A.
37 1240 6074 1111 0000 4990 7436