Caritas

Parafialny Caritas jest czynny w poniedziałki w godz. 11.00-13.00 i w czwartki w godz. 16.00-18.00.

Odpowiedzialną za Caritas jest p. Elżbieta Nowak – prezes PZC.

Wieloletnimi wolontariuszami są także: p. Elżbieta Matras, p. Katarzyna Borysiewicz, p. Dorota Babik, p. Halina Staniak, państwo Żurek. Caritas korzysta także z doraźnego wsparcia wielu innych wolontariuszy.

 

Działalność charytatywna w naszej parafii rozpoczęła się w grudniu 1990 roku. Ksiądz proboszcz Wojciech Zdziebłowski podczas Mszy zaprosił kilkoro parafian i poprosił o pomoc w zorganizowaniu paczek dla dzieci z rodzin ubogich. Rozdano wówczas 48 paczek. Akcja ta trwa do dnia dzisiejszego. od stycznia 1991 r. są prowadzone zbiórki pieniężne w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na cele charytatywne. Zebrane fundusze przeznaczane są na pomoc doraźną ubogim rodzinom, tj. leki, żywność, środki czystości, odzież itp.

Koleją akcją jaką prowadzi Parafialny Caritas to kolonie letnie. Piewsze kolonie zorganizowane były w 1993 r. nad morzem.

Od 1996 r. przeprowadzana jest akcja „Skarbonka Wielkopostna”, z której cały dochód jest przeznaczany na dofinansowanie dzieci z rodzin ubogich wyjeżdżających na kolonie.

Od 2000 r. Parafialny Caritas prowadzi zbiórkę odzieży i wydawanie osobom, które takiej pomocy potrzebują.

Akcja „Tornister pełen uśmiechu” pierwszy raz przeprowadzona była w sierpniu 2011 r. i trwa do dziś. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w sierpniu są rozdawane puste plecaki a nasi parafianie zabierają je do domu i wyposażają w niezbędne przybory szkolne. Te plecaki trafiają do dzieci z rodzin potrzebujących.

Numer KRS: 0000223182