Księża aktualnie posługujący

Proboszcz:

Ks. Marek Kruszewski


Wikariusze:

Ks. Paweł Zieliński

Ks. Bartłomiej Kopeć

Ks. Karol Szelągowski


Księża Wspomagający:

Ks. kan. Mirosław Mikulski

ks. Stanisław Małkowski


Księża uprzednio posługujący w parafii:

śp. ks. prał. Wojciech Zdziebłowski

Ks. Henryk Ostrowski
Ks. Paweł Olszewski
Ks. Marian Padowski
Ks. Ryszard Ladziński
Ks. Leszek Bajurski
Ks. Andrzej Wolski
Ks. Michał Swędrowski
Ks. Krzysztof Gołaś
Ks. Marek Knych
Ks. Robert Szelągowski
Ks. Witold Gajda
Ks. Janusz Kremer
Ks. Jan Józefczyk
Ks. Stanisław Gergont
O. Romuald Kszuk
Ks. Grzegorz Zagórowski
Ks. Dariusz Bala
Ks. Jan Balicki
Ks. Piotr Rokita
Ks. Marek Gradziński
Ks. Wiesław Mroziński
Ks. Krzysztof Węglarz
ś.p. Ks. Paweł Cymerman