Księża aktualnie posługujący

Proboszcz:

Ks. Marek Kruszewski


Wikariusze:

Ks. Andrzej Rudko

Ks. Karol Szelągowski

Ks. Karol Wejda


Rezydenci:

Ks. Jan Jelonek


Księża Wspomagający:

Ks. kan. Mirosław Mikulski

 Księża uprzednio posługujący w parafii:

Śp. ks. prał. Wojciech Zdziebłowski

Ks. Henryk Ostrowski
Ks. Paweł Olszewski
Ks. Marian Padowski
Ks. Ryszard Ladziński
Ks. Leszek Bajurski
Ks. Andrzej Wolski
Ks. Michał Swędrowski
Ks. Krzysztof Gołaś
Ks. Marek Knych
Ks. Robert Szelągowski
Ks. Witold Gajda
Ks. Janusz Kremer
Ks. Jan Józefczyk
Ks. Zbigniew Bigda
Ks. Stanisław Gergont
O. Romuald Kszuk
Ks. Grzegorz Zagórowski
Ks. Dariusz Bala
Ks. Jan Balicki
Ks. Piotr Rokita
Ks. Marek Gradziński
Ks. Wiesław Mroziński
Ks. Krzysztof Węglarz
Ks. Jan Sawicki
Ks. Andrzej Rybicki
Ks. Maciej Kosewski
Ks. Tadeusz Szczękulski
Ks. Paweł Cymerman
Ks. Rafał Kaściński
Ks. Paweł Zieliński 
Ks. Bartłomiej Kopeć
Ks. Przemysław Matuszewski
Ks. Łukasz Piotrowski
Ks. Mariusz Lech
Ks. Łukasz Żak
Ks. Stanisław Małkowski
Ks. Marcin Dominiczak