Księża aktualnie posługujący

Proboszcz:

Ks. Marek Kruszewski


Wikariusze:

Ks. Marcin Dominiczak

Ks. Mariusz Lech

Ks. Łukasz Piotrowski

Ks. Karol Szelągowski


Księża Wspomagający:

Ks. kan. Mirosław Mikulski

Ks. Stanisław Małkowski

Ks. Łukasz Żak

Obowiązki księży w Parafii
(oprócz posługi sakramentalnej, pracy kancelaryjnej, przyjmowania interesantów i intencji)

Ksiądz Mariusz Lech – animacja działań ewangelizacyjnych Parafii, troska o młodzież w Parafii, katechetów i nauczycieli, 10 godzin katechezy, opieka nad Oazą młodzieżową i animatorami, troska o END, mityngami AA i AN, opieka nad kawiarenką i piknikami parafialnymi, opieka nad salami kościelnymi i plebanijnymi, wyznaczanie dyżurów księży do pomocy w kuchni, troska o wystrój, umeblowanie, bezpieczeństwo i czystość plebanii wewnątrz, opieka nad instalacjami
plebanii: monitoring, ogrzewania, woda, klimatyzacja, odwadnianie, sieć internetowa, pomoc w większych zakupach gospodyni.

Ks. Marcin Dominiczak – animacja Adoracji Pana Jezusa, troska o chorych i o Caritas, animacja wspólnot mężczyzn, troska o śpiew, muzykę, organistów i schole w Parafii, opieka nad Odnową w Duchu
Świętym wraz z animatorami, opieka nad kołami Żywego Różańca i Wspólnotą Adoracji, troska o Grupę Ojca Pio, opieka nad Akcją Katolicką, nad Grupą Misyjną, prowadzenie kręgu Domowego Kościoła i spotkań Margaretek, troska o wystrój i sprzęty kościoła: w tym o bezpieczeństwo i czystość, kwiaty, stan szat oraz naczyń liturgicznych, dzwony, organy, nagłośnienie, sprzęt sprzątający, modernizacje, troska o telefony parafialne.

Ks. Łukasz Piotrowski – troska o dzieci i ich rodziców w Parafii oraz o studentów, 11 godzin katechezy, troska o Pierwszą Komunię i Bierzmowanie razem z przygotowaniami i kontynuacją, Rocznica Komunii, animacja aktywności dzieci szkolnych i troska o katechetów szkoły nr 312, opieka nad grupą akademicką i postakademicką, wydawanie gazetki parafialnej.

Ks. Karol Szelągowski – troska o przebieg liturgii w Parafii, opieka nad służbą liturgiczną, animacja biblijna oraz troska o wspólnoty kobiece, Studium Biblijne dla kobiet, spotkania mam z dziećmi, opieka nad bielankami, ministrantami, lektorami, procesjami, kierowanie księgarenką, zarządzanie kancelarią parafialną, opieka nad księgami kościelnymi, grafikami pracy, rozliczeniami księży, prowadzenie w
Internecie strony Parafii św. Patryka.

Ks. Marek Kruszewski – troska o duchowy i materialny rozwój Parafii, o prawowierność nauczania w kościele i na katechezie, o bezpieczeństwo duchowe, budowanie współpracy z radami parafialnymi, troska o funkcjonowanie księży i pracowników w Parafii, animacja wspólnot małżeńskich, wszystkich poradni, kurs przedślubny, opieka nad kręgami Domowego Kościoła, FB parafialny, pomiędzy troska o relacje z biskupami, diecezją i dekanatem, sądami, kontakt Parafii z podmiotami samorządowymi i gospodarczymi, reprezentowanie parafii przed urzędami, mediami, fundacjami w sprawach najwyższej wagi, nadzór głównych prac remontowo-budowlanych i kontroli, uiszczanie podatków, opłat za usługi, media, czynsze, troska o dokumentację, kroniki i o bezpieczeństwo finansowe Parafii.

 

Księża uprzednio posługujący w parafii:

Śp. ks. prał. Wojciech Zdziebłowski

Ks. Henryk Ostrowski
Ks. Paweł Olszewski
Ks. Marian Padowski
Ks. Ryszard Ladziński
Ks. Leszek Bajurski
Ks. Andrzej Wolski
Ks. Michał Swędrowski
Ks. Krzysztof Gołaś
Ks. Marek Knych
Ks. Robert Szelągowski
Ks. Witold Gajda
Ks. Janusz Kremer
Ks. Jan Józefczyk
Ks. Zbigniew Bigda
Ks. Stanisław Gergont
O. Romuald Kszuk
Ks. Grzegorz Zagórowski
Ks. Dariusz Bala
Ks. Jan Balicki
Ks. Piotr Rokita
Ks. Marek Gradziński
Ks. Wiesław Mroziński
Ks. Krzysztof Węglarz
Ks. Jan Sawicki
Ks. Andrzej Rybicki
Ks. Maciej Kosewski
Ks. Tadeusz Szczękulski
Ks. Paweł Cymerman
Ks. Rafał Kaściński
Ks. Paweł Zieliński 
Ks. Bartłomiej Kopeć
Ks. Przemysław Matuszewski