Margaretki

Spotkania w II sobotę miesiąca od 10.00 do 12.00 grupujące osoby modlące się za kapłanów w ramach tzw. margaretek. (więcej patrz apostolatmargaretka.pl)