Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest w następujących godzinach:

Wtorek: 9.00-10.00  i 16.00-17.45   ks. Karol
Środa: 16.00-17.45   ks. Łukasz
Czwartek 16.00-17.45
Piątek 16.00-17.45  i 19.00-20.00   ks. Proboszcz

Telefon do kancelarii:  513 770 785

Zaświadczenia i odpisy wydawane są tylko osobom, których bezpośrednio one dotyczą, po okazaniu dokumentu tożsamości. W przypadku osób nieletnich, dokumenty mogą zostać wydane rodzicom lub opiekunom prawnym. W przypadku osób pełnoletnich, wyżej wspomniane dokumenty mogą być wydane członkom rodziny tylko za pisemną zgodą osoby ujętej w dokumentach. Zgoda taka powinna zawierać dane osoby upoważniającej, pozwalające na jej identyfikację (tj.: imię nazwisko, data i miejsce urodzenia), oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, pesel lub nr dokumentu tożsamości).