Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od 1600 do 1800.

Telefon do kancelarii:  513 770 785

Dyżury księży:

wtorek – ks. Bartłomiej Kopeć

środa – ks. Paweł Zieliński

czwartek – ks. prob. Marek Kruszewski

piątek – ks. prob. Marek Kruszewski

 

Zaświadczenia i odpisy wydawane są tylko osobom, których bezpośrednio one dotyczą, po okazaniu dokumentu tożsamości. W przypadku osób nieletnich, dokumenty mogą zostać wydane rodzicom lub opiekunom prawnym. W przypadku osób pełnoletnich, wyżej wspomniane dokumenty mogą być wydane członkom rodziny tylko za pisemną zgodą osoby ujętej w dokumentach. Zgoda taka powinna zawierać dane osoby upoważniającej, pozwalające na jej identyfikację (tj.: imię nazwisko, data i miejsce urodzenia), oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, pesel lub nr dokumentu tożsamości).