Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od 1600 do 1800.

Telefon do kancelarii -22 671-72-74

Dyżury księży:

wtorek – ks. Bartłomiej Kopeć

środa – ks. Paweł Zieliński

czwartek – ks. prob. Marek Kruszewski

piątek – ks. prob. Marek Kruszewski