Niedziela 20 X 2019

1) Dzisiejsza taca przeznaczona jest jak w całej Polsce na potrzeby misji. Ks. Krzysztof, kwestujący w naszej Parafii tydzień temu, zebrał na misje w Kamerunie 9200 zł. Dziękujemy.
2) Gościmy ks. Andrzeja Jakubaszka. Buduje on wraz z parafianami Ośrodek Duszpasterski św. Rity przy ul. Podskarbińskiej. Prosimy o życzliwe przyjęcie tego kapłana.
3)  Dziś kawiarenka parafialna czynna po Mszy św. o godz. 9.30 i po Mszy św. o godz. 11.00. Zapraszamy.
4) Formacja Niedzielna o godz. 19.00. Pani psycholog Maria Turek poprowadzi wykład na temat: Rodzina w sytuacji wieloletniej terapii dziecka. Za tydzień Szkoła biblijna.
5)  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej szuka osób, które chcą pomóc osobom starszym i samotnym. Potrzeba osób dorosłych bądź młodzieży nie młodszej niż licealna. Każdy może poświęcić na to dowolny czas w wybranym terminie. Prace pomocowe  trwają od października 2019 r. do końca 2020 r. Osoby chętne do pomocy prosimy zgłaszać się do parafialnego punktu Caritas w poniedziałek w godz. 11-13 i czwartek w godz.16-18.
6) Przyjmujemy już wypominki całoroczne, miesięczne i jednorazowe.
7)  Ks. Łukasz zaprasza na zimowisko w lutym w dniach 8.02.-14.02.2020 r. do Olczańskiego Dworku w Poroninie. Zgłoszenia i wszelkie informacje można otrzymać u ks. Łukasza (kslukaszpiotrowski@gmail.com).
8) Szukamy ludzi, którzy chcieliby śpiewać w naszej Parafii muzykę sakralną na głosy. Wydaje się, że uda się stworzyć taki zespół w naszej wspólnocie parafialnej.
9) W tym tygodniu – 22 października – wypada wspomnienie św. Jana Pawła II. Zachęcamy Parafian związanych wewnętrznie z papieżem Polakiem, aby tego dnia wywiesili flagi papieskie w oknach lub na balkonach.
10) Odebraliśmy pozłocone na nowo: drzwi tabernakulum, trzy kielichy i dwie puszki. W tym tygodniu oddamy kolejne naczynia liturgiczne. Dziękujemy.
11) W ostatnim czasie zebrały się wszystkie trzy rady parafialne: Na radzie gospodarczej umówiono stan prac remontowych poszczególnych budynków i zadania remontowo-budowlane stojące przed Parafią. Dużo miejsca poświęcono temu, czy warto remontować starą plebanię, czy raczej stworzyć na tym miejscu coś nowego. Rozważano m.in. różne możliwości inwestycyjne Parafii. Dyskutowano nad sprawami efektywnego wykorzystania pomieszczeń parafialnych. Podjęto także tematy mniej gospodarcze, jak kwestia pikniku czy wizerunku Parafii. Radni postulowali podjęcie działań zmierzających do budowania korzystnego wizerunku Parafii św. Patryka wśród mieszkańców Gocławia. Rada ma się spotkać jutro, aby obejrzeć i ocenić wszystkie pomieszczenia Parafii pod względem ich stanu i przydatności.
      Zgodnie ze wskazówkami rady gospodarczej wykonane zostały dwie ekspertyzy stanu technicznego starej plebanii. Między innymi odkopane zostały częściowo fundamenty. Ponieważ ocena stanu budynku wypadła dość pozytywnie, umocniliśmy fundamenty zbrojeniem metalowo-betonowym. Zostały też wykopane dwie studzienki odwadniające, wykopano drenaż. Koszt prac 4800 zł.
   Podczas rady duszpasterskiej ks. Proboszcz najpierw określił swoje oczekiwania wobec rady. Poprosił o doradzanie i uzgadnianie działań w takich sprawach jak: całościowa wizja Parafii i kierunki rozwoju na najbliższe lata, duże inicjatywy duszpasterskie, tworzenie kreatywnej, aktywnej wspólnoty. Ks. Proboszcz dopuścił możliwość zapraszania na obrady dodatkowych osób w razie potrzeby. Na prośbę ks. Proboszcza zebrani zajęli stanowisko w trzech sprawach: 1. Ocena duszpasterskiego stanu parafii. 2. Jak wykorzystać drewniany budynek starej plebanii? 3. Na ile i w jakim kształcie jest potrzebna księgarenka parafialna?
     Ad 1. Członkowie rady pozytywnie opiniowali obecny kierunek działań duszpasterskich: rozwój grup i inicjatyw wspólnotowych, różnorodność ruchów, troskę o rodzinę, o dzieci (Oaza) i młodzież. Cieszy kawiarenka, która integruje wiernych, liczne adoracje Najświętszego Sakramentu, zarówno w ciszy, jak i z głośną modlitwą, modlitwy na zewnątrz, np. przy Krzyżu, co daje możliwość ewangelizacji na ulicach Parafii. Radni sugerowali w większości wykorzystanie budynków parafialnych na cele duszpasterskie, a nie komercyjne. Poszczególni członkowie rady zgłaszali różne propozycje duszpasterskie, np. sprawę doboru rekolekcjonistów, podświetlenia witraża z krzyżem, opieki nad osobami starszymi, wieczory uwielbienia, warsztaty.
   Ad 2. Radni sugerowali udostępnienie części starej plebanii (przynajmniej na tę zimę) naszemu parafialnemu punktowi Caritas. W związku z tym planujemy, aby stworzyć dodatkowe drzwi i jedno duże pomieszczenie oddać na potrzeby tej organizacji. Caritas ma na razie trudne warunki lokalowe.
    Ad 3. Księgarenka. Rozważano,  czy nie ograniczyć przestrzeni wykorzystywanej przez kiosk oraz zmniejszyć ilość towaru. Pomieszczenie to można by wykorzystać jako sekretariat i estetyczną poczekalnię przed Kancelarią parafialną.
  Na radzie ekonomicznej ks. Proboszcz najpierw przedstawił ogólnie strukturę finansową Parafii Św. Patryka, w tym przychody, wydatki oraz zamierzenia inwestycyjne. Poprosił o pomoc w uczciwym traktowaniu obowiązków Parafii wobec państwa i wobec pracowników. Liczba osób praktykujących zmniejszyła się przez 20 lat ponad dwukrotnie. Malejąca liczba praktykujących i przyjmujących po kolędzie pociąga za sobą stale zmniejszające się wpływy do budżetu Parafii w stosunku do kosztów utrzymania. W dyskusji zastanawiano się nad możliwością redukcji kosztów stałych i możliwościami zwiększenia dochodów. Rozważano, czy ogłaszać specjalną „tacę inwestycyjną” oraz jak informować Parafian o sprawach ekonomicznych. Członkowie rady stwierdzili, że należy informować Parafian o potencjalnych kosztach i dotychczasowych wpływach na rzecz konkretnych inwestycji. Zasugerowali potrzebę zaangażowania księgowego.