4 Niedziela Zwykła 3 II 2019

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy świętej kwesta parafialnego Caritas przed kościołem. Po sumie procesja, oraz nabożeństwo z relikwiami św. Joanny Beretty Molla, spotkanie Różańca i adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 13.30- 18.00.
Dziś wieczorem o 19.00 w kościele w ramach Niedzielnej Formacji Szkoła dla małżeństw. Temat: Dialog z mężem. Prowadzą Agata i Jarek Jabłońscy oraz ks. Marek Kruszewski. Za tydzień – Szkoła modlitwy. Temat: „Modlitwy niewysłuchane”. Prowadzi Piotr Szewczak.
W tym tygodniu we wtorek wspomnienie św. Agaty. Poświęcenie chleba św. Agaty na Mszy o 7.00.
W czwartek imieniny Pasterza Diecezji Biskupa Romualda Kamińskiego.
W czwartek i piątek jak zwykle adoracja Najświętszego Sakramentu od Mszy wieczornej aż do 21.00
Kurs dla narzeczonych zaczyna się 14 lutego.
Na gablocie obok gazetki rozłożone są Kolędowe informatory parafialne, które rozdawaliśmy podczas wizyt duszpasterskich. Może ktoś nie otrzymał. Są tam przydatne dane.
W lutym mija rok kadencji nowego proboszcza. Nadszedł czas, aby powołać Radę Parafialną. W praktyce chodzi o dwie rady: Radę Duszpasterską i Radę Ekonomiczną. Rada Duszpasterska stanowi ciało doradcze, które czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego Parafii. Rada Ekonomiczna doradza w administrowaniu majątkiem kościelnym i sprawach gospodarczo-budowlanych. Rada Duszpasterska składać się powinna między innymi z przedstawicieli wspólnot, dlatego prosimy, aby wszystkie wspólnoty demokratycznie wybrały i zgłosiły swoich kandydatów do Rady. Wszystkich Parafian także prosimy, aby proponowali swoich kandydatów. Trzeba napisać imię i nazwisko kandydata oraz do której Rady go zgłaszamy. Kartki ze zgłoszeniami można przekazać księżom albo wrzucić do skrzynki pod gablotą. Termin zgłaszania kandydatów do 20 lutego.
Zapraszamy do lektury tygodników katolickich. Polecamy szczególnie felieton ks. Dariusza Kowalczyka.