Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej

Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej powstała w parafii św. Patryka w Warszawie w 1980 r., a jej założycielką jest osoba świecka – Teresa Lipiecka. Po kilku latach Wspólnota rozszerzyła swą działalność na całą Polskę. Zostały założone 33 rejony, składające się z jednej, a czasem dwóch lub trzech diecezji, obejmujących obszar całego kraju. Charyzmatem Wspólnoty jest szerzenie kultu Najświętszego Sakramentu i przyczynianie się do tego, aby w każdym kościele odbywały się Jego adoracje. Hasłem Wspólnoty są słowa: Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty. Podczas adoracji szczególnie polecani są Bogu Kościół, Ojciec Święty i Ojczyzna.
Adoracja Najświętszego Sakramentu jest szczególnym wyrazem czci i miłości do Jezusa Eucharystycznego. Trwając przed Najświętszym Sakramentem, wierzymy, że w maleńkim kawałku chleba jest obecny sam Chrystus, który obiecał, że pozostanie w nim aż do skończenia świata. Adoracja jest także formą dziękczynienia Bogu i wynagradzania Mu za wszelkie zniewagi i niewdzięczności, których doznaje od nas i od innych ludzi. W czasie adoracji możemy trwać w ciszy i wsłuchiwać się w głos Boga, co jest chyba najpiękniejszą modlitwą.
Chrystus w Najświętszym Sakramencie czeka na każdego z nas. Schowany w tabernakulum jest obecny w każdym kościele. Warto o tym pamiętać i znaleźć kilka chwil w ciągu dnia, aby przyjść do Niego i powiedzieć Mu choć jedno słowo lub przypomnieć sobie tylko, że On nas kocha.

Wspólnota swoje spotkania ma w każdy III wtorek miesiąca w godzinach 1500 – 1800.