Z dziennika budowy kościoła

Nowości w kościele i jego otoczeniu

Projekt wnętrza kościoła i detali wyposażenia wykonali:

mgr. historyk sztuki, plastyk Janusz Sobczyk
Ars Antiqua s.c.
Bogusława, Janusz Sobczyk
ul. Rzeźbiarska 30 B
04-633 Warszawa

Rok 2003

bullet

ławki dębowe (50 sztuk) - projekt Janusz Sobczyk. Ławki wykonała firma: TOLMARK - Eugeniusz Kułak, Zbulitów Duży 30, 21-300 Radzyń Podlaski, tel./fax (0-83) 352 53 91.

bullet

konfesjonały (6 sztuk). Konfesjonały wykonała firma: TOLMARK - Eugeniusz Kułak, Zbulitów Duży 30, 21-300 Radzyń Podlaski, tel./fax (0-83) 352 53 91.

bullet

droga procesyjna wokół kościoła - zobacz projekt.

Rok 2004

Koniec roku kalendarzowego sprzyja wszelkim podsumowaniom i refleksji nad tym, co już za nami. Tradycyjnie, Ksiądz Proboszcz przedstawia swoim Parafianom, podczas ostatniej Mszy świętej w danym roku, sprawozdanie z pracy duszpasterskiej w parafii.

Przede wszystkim nastąpiły różne zmiany... pojawił się nowy kapłan – ks. Krzysztof Węglarz. Zajął on miejsce ks. Grzegorza Zagórowskiego, który został oddelegowany do nowej parafii. Zmieniły się również same granice naszej parafii. Osiedle ISKRA (ok. 8500 osób) znalazło się na terenie nowej parafii pod wezwaniem św. Ojca Pio. Z kolei w naszej parafii zamieszkało ok. 250 nowych rodzin, które sprowadziły się do nowych bloków za naszym kościołem. Jednych więc ze smutkiem żegnamy, drugich z wielką radością witamy...

Życie sakramentalne przedstawiało się w następujący sposób:

bullet Sakrament Chrztu – przyjęło 132 dzieci (30 więcej niż w ubiegłym roku),
bullet Sakrament Eucharystii – do I Komunii Świętej przystąpiło 157 dzieci (13 mniej), wszystkich osób przyjmujących Komunię Świętą podczas Mszy świętych było ok. 100 tys.
bullet Sakrament Bierzmowania – przyjęło 95 osób (30 mniej niż w ubiegłym roku),
bullet Sakrament Małżeństwa – 55 par połączyło się w naszej parafii (5 mniej),
bullet Sakrament Namaszczenia Chorych – kapłani odwiedzili 185 osób (60 więcej),
bullet pogrzeby – w naszym kościele odprawiliśmy ich 9 (6 mniej niż rok wcześniej).

Wiele zmieniło się wewnątrz kościoła i w jego otoczeniu. W ołtarzu głównym pojawiła się mozaika oraz figura Matki Bożej Brzemiennej. Nad chrzcielnicą ustawiono figurę św. Jana Chrzciciela. Wzdłuż ścian bocznych zamontowano nowe stacje Drogi Krzyżowej (odlewane z mosiądzu), które są aktualnie wykańczane mozaiką. Teren kościelny od ul. Rechniewskiego został ogrodzony nowym parkanem. Wstawiono także nową bramę i 2 furtki. Pojawiła się także gablota z informacjami oraz tablica informacyjna. Rozpoczęły się także prace porządkowe na terenie dawnej kaplicy.

Ofiary składane na tacę i inne dochody parafialne zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o ok. 2%. Szczególnie widoczny jest brak intencji mszalnych.

bullet

14 stacji Drogi Krzyżowej. zobacz galerię zdjęć.

bullet

wystrój prezbiterium (figura Matki Bożej). Obejrzyj zdjęcia dokumentujące zmiany zachodzące w wystroju prezbiterium:

bullet

nowe ogrodzenie od ulicy Rechniewskiego:

bullet

tablica informacyjna przy wejściu na teren kościoła:

bullet

dalsze prace porządkowe wokół kościoła:

Rok 2005

bullet

dokończenie ogrodzenia terenu kościelnego (od strony kanałku),

bullet

zbudowanie groty Matki Bożej z Lourdes. Zdjęcia pierwszych figur do groty:

bullet

uporządkowanie terenu po dawnej kaplicy,

bullet

pomoc finansowa dla nowej parafii św. Ojca Pio.

bullet

witraże w trzech oknach kościoła. Zdjęcia zamontowanych już witraży:

Rok 2006

bullet Dokończenie kaplicy MB Łuckiej i świętych relikwii: św. Faustyny, św. O. Pio i św. Joanny Beretta Molla

bullet Dokończenie pomieszczeń dla PARAFIALNEJ CARITAS i gospodarczych (za starą, drewnianą plebanią);
bullet Remonty po sierpniowej powodzi: Świetlicy św. Romualda i piwnic pod plebanią;
bullet W sierpniu 2006 zakończono system nawodnienia wokół kościoła i na całych terenach zielonych.

W roku 2006 nasza parafia przeżyła wiele wydarzeń godnych uwagi. Na pierwszym miejscu należy wymienić majową pielgrzymkę Benedykta XVI do Polski i naszą łączność duchową z Głową Kościoła podczas pierwszego Parafialnego Festynu. Uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia jako wspólnota trzech gocławskich parafii. Wzięliśmy udział w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych. Z zaplanowanych i zrealizowanych prac należy wymienić przede wszystkim dokończenie wystroju Kaplicy MB Łuckiej i Świętych relikwii oraz umieszczenie na tle mozaiki po lewej stronie kaplicy relikwiarzy Świętych: Faustyny, O. Pio i Joanny Beretta Molla. Wykonano witraże w w/w kaplicy. Dokończono porządkowanie terenu za starą plebanią: wybudowano pomieszczenia gospodarcze, gdzie swoją siedzibę znalazł Parafialny Caritas. Ukończono komputerowe nawadnianie ogrodu wokół kościoła. Parafia w liczbach: chrztów – 105 (to o 32 mniej niż w roku ubiegłym), dzieci do I Komunii św. – 144 (mniej o 20), bierzmowanych – 88 (mniej o 60), małżeństw – 57 (mniej o 2), wizyt u chorych – 170 (więcej o 40), pogrzebów – 7 (mniej o 2). Plany na najbliższy 2007 rok zamykają się w ogromnym przedsięwzięciu budowy organów, a także drugiej mozaiki po prawej stronie kaplicy MB Łuckiej.

Rok 2007

bullet Organy:

 

Parafia św. Patryka w 2007 roku w liczbach:

W roku 2007 odbyły się dwie tury rekolekcji: adwentowe i wielkopostne oraz Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Św. na przełomie stycznia i lutego. Sakramenty i posługi: chrztów – 115 (to o 10 więcej niż w roku ubiegłym), dzieci do I Komunii św. – 128 (mniej o 16), bierzmowanych – 90 (więcej o 2), małżeństw – 51 (mniej o 6), wizyt u chorych – 215 (więcej o 45), pogrzebów – 12 (więcej o 5), rozdanych Komunii św. – 120.000 (więcej o 15.000). Najważniejszą inwestycją roku 2007 było zakupienie i montaż organów oraz dokończenie wystroju chóru (podesty, poręcze, tło na tylnej ścianie, itp.), które pochłonęły ponad 250.000 zł.

Rok 2008

bullet nowy wystój zakrystii

Rok 2009

bullet druga mozaika

Do przemyślenia

Ef 4, 32

"Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie"

Sakramenty Święte

Warto przeczytać

Warto posłuchać

Warto obejrzeć

Website Security Test