Michał Piekara

"Jesteśmy w drodze. Nikt nie jest już u mety. Ani ja, ani ty. Wciąż musimy dążyć, nieustannie przeć naprzód. Bycie NIE-przeciętnym oznacza: walczyć o swoją czystość, angażować się w relacje miłości, być oddanym i gotowym na poświęcenia, szukać pojednania i wyciągać dłoń w geście przebaczenia, kształtować swój charakter i dyscyplinę"

Do przemyślenia

Dz 14,22

"Trzeba pokonać wiele trudności, aby wejść do Królestwa Bożego"

                                                         

Sakramenty Święte

Warto przeczytać

Warto posłuchać

Warto obejrzeć

Website Security Test