św. J. Escriva

"Miej zaufanie do swojego Anioła Stróża. Traktuj go jako swego najlepszego przyjaciela, bo nim jest, a już on postara się, by ci wyświadczyć po tysiąckroć usługę w zwykłych sprawach powszednich"

Do przemyślenia

Mt 5,48

"Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski"

Sakramenty Święte

Warto przeczytać

Warto posłuchać

Warto obejrzeć

Website Security Test