Przemyśl to

 

DUCH ŚWIĘTY PRZYNOSI NAM ZBAWIENIE

         staje się naszym życiem i szczęściem. Jak?

 

Gdy Jezus umarł na krzyżu, rzymski żołnierz włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J19,34). A św. Jan pisze, że Duch, woda i krew łączą się w jedno. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie Duch Święty przynosi nam krew i wodę z serca Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu (1J 1,7). Woda zaś sprawia, że się rodzimy na nowo dla Boga. Tak więc to Duch Święty daje nam zbawienie, które wysłużył nam Chrystus. I Duch Święty, wraz z Jezusem prowadzi nas - już - oczyszczonych - do Ojca . Duch Święty uczy nas też mówić do Boga Ojca Abba.

 

A teraz - czy wierzysz w to wszystko? Nie masz nic do stracenia, a do wygrania największą miłość, życie i szczęście. Uczyń zatem tych kilka kroków:

 

1.Stań przed Bogiem i powiedz mu szczerze, że wierzysz w Jego miłość do ciebie.
Powiedz, że wierzysz, iż On ma dla Ciebie cudowny plan nowego życia / bo ma !/
i pozwól Mu kochać ciebie bez granic.

 

2. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma
w nas prawdy
(1J1,8).
Zaufaj i wyznaj MU w sakramencie pojednania wszystkie
swoje grzechy, wszystkie. Bo jeżeli wyznamy nasze grzechy, Bóg jako wierny
i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
( 1J 1, 9).

 

3. Tylko w Jezusie jest twoje zbawienie, bo nie ma żadnych innym zbawienia,
gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym
moglibyśmy być zbawieni
(Dz 4,12).
Wyznaj Jezusowi, że w Niego wierzysz,
że Mu ufasz, że On jest twoim jedynym Zbawicielem i jedynym Panem,
który cię kocha i że poza Nim nie ma innego. A gdy już ustami swoimi wyznasz, że

 

JEZUS JEST PANEM

 

i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz
zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,
a wy znanie jej ustami, do zbawienia
(Rz 10, 9n).

 

4. Proś o dar Ducha Świętego. Już Go co prawda otrzymałeś podczas swojego
chrztu ( także bierzmowania), ale On jest w tobie jak zapieczętowane źródło.
Proś więc, by Pan to źródło odpieczętował, by Duch Święty wytrysną w tobie
fontanną życia i radości, płomieniem miłości i przyjmij Go całkowicie - tak
jak On chce, nie tak jak ty....

 

Co będzie dalej?

 

Nie wystarczy narodzić się na nowo, trzeba w nowym życiu wzrastać, trzeba wytrwać w wierze, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10.22). Żeby ci się to udało, musisz trwać we wspólnocie i zjednoczeniu z innymi, którzy kochają Jezusa. Kochają braci, będziesz kochał Jezusa. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć (1J 2,10). Trwają z innymi we wspólnocie, zwłaszcza na Eucharystii, będziesz trwał na wspólnocie z Jezusem. A wspólnota z Jezusem nazywa się Komunia albo Kościół. Poproś Jezusa, żebyś mógł znaleźć w Jego Kościele grupę oddanych Mu ludzi, którzy cię przyjmą z otwartymi ramionami i powiedzą:

 

Dobrze, że jesteś!

 

Co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezus

 

 

 


 

List do Ciebie.

 


 

Musiałem napisać do Ciebie ten krótki list, aby Ci powiedzieć, jak bardzo troszczę się o Ciebie.
Widziałem Cię wczoraj, jak rozmawiałeś z przyjaciółmi.
Czekałem na Ciebie cały dzień mając nadzieje,
że chciałbyś porozmawiać i ze mną.
Dałem Ci zachód słońca, aby zakończyć twój dzień i chłodny
powiew wiatru, abyś odpoczął.
Czekałem. Nie przyszedłeś. To mnie zraniło.
Nadal jednak Cię kocham, ponieważ jestem Twoim przyjacielem.
Widziałem Cię śpiącego zeszłej nocy i chcąc dotknąć
Twoich brwi, rozlałem światło księżyca na Twojej twarzy.
Znowu czekałem, chciałem przyjść, abyśmy mogli porozmawiać.
Mam Ci tyle do dania. Obudziłeś się i pobiegłeś do pracy.
Moje łzy były w deszczu, który wtedy padał.
Gdybyś tylko wtedy posłuchał.
KOCHAM CIĘ!!!
Próbuję Ci to powiedzieć przez błękitne niebo i cichą zieloną trawę.
Szepczę to w liściach na drzewach i w kolorach kwiatów.
Wykrzykuję Ci to w strumieniach górskich.
Ubrałem Cię w ciepłe promienie słońca i nasyciłem powietrzem
z zapachami natury. Moja miłość do Ciebie jest głębsza niż ocean
i większa niż największa potrzeba w Twoim sercu.
PROSZĘ CIĘ, POROZMAWIAJ ZE MNĄ,
PROSZĘ CIĘ NIE ZAPOMINAJ O MNIE.
Chciałbym podzielić się z Tobą tyloma rzeczami.
Nie będę Ci więcej przeszkadzać. To jest Twoja decyzja.
Wybrałem Cię i ciągle czekam, ponieważ jestem Twoim
PRZYJACIELEM I
KOCHAM CIĘ !!!         

 

Do przemyślenia

1 Tm 2,4

"Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy"

Sakramenty Święte

Warto przeczytać

Warto posłuchać

Warto obejrzeć

Website Security Test