O nas

 

Znalezione obrazy dla zapytania Duch Święty gif

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Nowe Jeruzalem” 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym powstała w naszej parafii pod koniec kwietnia 1995 roku, po rekolekcjach wielkopostnych, prowadzonych przez ks. Romana Trzcińskiego. Pierwszym opiekunem duchowym był ks. Leszek Bajurski, a liderką świecką p. Agnieszka Mac. Przyjęto nazwę Nowe Jeruzalem. W następnych latach grupa rozrosła się do około 40 osób. W roku 1998 zaopiekował się nią ks. Janusz Kremer, a po jego tragicznej śmierci, w 2000 r., ks. Zbigniew Bigda. W latach 2001-2004 otaczał ją opieką duszpasterską ks. Grzegorz Zagórowski, a na liderkę wybrano p. Janinę Krzewińską. Następnie w latach 2004-2009 opiekunem duchowym grupy był ks. Krzysztof Węglarz. Obecnie, od września 2009 roku, jej opiekunem duchowym jest ks. Jan Sawicki. Funkcję lidera świeckiego pełni od września 2005 roku p. Adam Włodzimierz Miziołek. Grupa liczy około 30 osób.

Wspólnota spotyka się co tydzień – w każdy poniedziałek po Mszy św. wieczornej, poza okresem wakacyjnym. Najważniejszym celem spotkania jest oddawanie chwały Bogu w żywej modlitwie, w której każdy może wypowiedzieć to, co ma głęboko w sercu. Ten sposób modlitwy otwiera człowieka na działanie Boga, pozwala odczuć, że Bóg naprawdę każdego z nas kocha i przebacza grzechy. Wspólna modlitwa ma także moc jednoczenia ludzi, buduje więzi we wspólnocie. Członkowie grupy starają się pomagać sobie nawzajem w różnych trudnościach życiowych, szczególnie w okresie choroby. Towarzyszy temu wsparcie modlitewne. Modlitwa wspólnoty obejmuje także różne intencje, wynikające z potrzeb całego Kościoła, parafii, poszczególnych osób i rodzin.

Podczas każdego spotkania rozważamy fragment z Pisma Świętego, który przyjmujemy jako żywe słowo, kierowane przez Boga do wspólnoty.Ważnym elementem spotkań są także katechezy formacyjne. Co kilka tygodni odbywają się spotkania w małych grupkach, w których można podzielić się refleksjami związanymi z tematem katechez lub różnymi problemami życia. Raz w miesiącu sprawowana jest dla grupy i wszystkich chętnych parafian msza święta w kaplicy św. Wojciecha, połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu. 2-3 razy w roku odbywają się wspólne spotkania trzech grup modlitewnych z parafii na Gocławiu – naszej, św. o. Pio oraz św. Apostołów Jana i Pawła.

Członkowie grupy uczestniczą w różnych rekolekcjach zamkniętych, prowadzonych przez ruch Odnowy w Duchu Świętym oraz w rekolekcjach ignacjańskich w ośrodkach zakonu jezuitów. Dwa razy w roku grupa odbywa własne dni skupienia. W roku 2007 oraz 2010 zorganizowaliśmy dla parafii 10-tygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne REO, prowadzone przez Centrum Formacji Wieczernik.

Raz w miesiącu, w środy po wieczornej mszy świętej (i ewentualnym nabożeństwie okresowym) służymy modlitwą wstawienniczą. Zapraszamy na nią parafian, którzy zechcą poprosić o modlitwę w ważnych osobistych intencjach.

Wspólnota pełni w parafii stałe lub okresowe posługi liturgiczne: komentarze na niedzielnej Mszy św. o godz. 9.30, modlitwa powszechna na mszy św. wieczornej w poniedziałki, rozważania na nabożeństwach różańcowych, liturgia godzin w czasie Triduum Paschalnego, wigilia Zesłania Ducha Świętego. Co roku, w czasie Wielkiego Tygodnia, budujemy Ciemnicę albo Grób Pański. Niektórzy członkowie grupy są zaangażowani w inne posługi w parafii.

Uczestnictwo w Odnowie w Duchu Świętym wywiera głęboki wpływ na życie członków wspólnoty. Kościół staje się dla nich prawdziwą wspólnotą, a miłość Boża rzeczywistością przeżywaną w codziennym życiu.

 

 

Website Security Test