Modlitwy do Ducha Świętego

 

 

Duch Święty, Bóg Miłości

Duchu Święty, Boże miłości, Ty który przez miłość
Jesteś więzią Trzech Osób Boskich,
Spoczywasz i znajdujesz szczęście
Pośród synów ludzkich.
Dzięki Twej mocy i wdziękowi
Nieskalana czystość kwitnie na ziemi
Jak róża pośród cierni.
Duch Święty! Miłości! Miłości!
Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi
Na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia
Wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej,
Gdzie znajdują zaspokojenie serca
Spragnione Bożej miłości.
O Miłości, tylko ty znasz drogę,
Która prowadzi do życia i prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze,
Które jednoczy Trzy Osoby Boskie.
Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach
Goszczą drogocenne dary.
Od Ciebie pochodzą płodne nasiona,
Które wydają owoce życia.
Z Ciebie wypływa miód tak słodki,
Radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu.
Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody
Błogosławieństw z nieba!

 Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

(Święta Gertruda, mniszka benedyktyńska z Niemiec,1256-1303)

 

 

Bądź mym oddechem, Duchu Święty,

abym rozważał to, co święte.
Bądź moją siłą, Duch Święty.
abym czynił to, co święte.
Bądź mym pragnieniem, Duch Święty,
abym ukochał to, co święte.
Bądź moją mocą, Duchu Święty,
ażebym strzegł tego, co święte.
Strzeż mnie od złego, Duchu Święty,
bym nie stracił tego, co święte. Amen.
                                            

                                                     (św.Augustyn)


 

O Duchu Święty,

przyjdź do mego serca,
o Boże żywy,
mocą twoją świętą
pociągnij me serce ku Sobie.
Racz mi udzielić roztropnej miłości
i daru świętej bojaźni.
Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli.
Niech miłość Twoja
będzie mi żarem i światłem,
ażeby każdy ciężar
stał mi się lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze
i słodki mój Panie,
wspomóż mnie w każdej Twej służbie.
Daj mi miłość Twoją!
Amen

( św. Katarzyna ze Sieny)

Do przemyślenia

Mt 6,24

"Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie"

Sakramenty Święte

Warto przeczytać

Warto posłuchać

Warto obejrzeć

Website Security Test