Modlitwa wstawiennicza

modlitwa wstawienniczaOdnowa w Duchu Świętym posługuje w Kościele katolickim modlitwą wstawienniczą. Istniejąca w naszym kościele Diakonia Modlitwy Wstawienniczej wstawia się za osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia. Jest to grupa osób powołana do takiej formy pomocy innym. Posługuje modlitwą wszystkim, którzy są słabi, zagubieni, potrzebują umocnienia, pragną rozeznać trudną dla siebie sytuację. Taka modlitwa polega na powierzaniu różnych problemów Panu Bogu, z zaufaniem, że będzie je rozwiązywał zgodnie ze Swoją wolą. Modlitwa wstawiennicza jest darem Ducha Świętego. „Sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach... przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą (Rz 8, 26–27)”. Podczas modlitwy wstawienniczej włączamy się niejako w tę nieustanną modlitwę zanoszoną przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym do Boga Ojca. Doświadczamy spotkania z Bogiem w tajemnicy Trójcy Świętej.

Modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie. Wielu wierzącym nie raz dane było doświadczyć niezwykłej mocy zanoszonych przez nich modlitw.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na modlitwę wstawienniczą
w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 1900 do kaplicy św. Wojciecha.

Włodzimierz Miziołek, lider Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Nowe Jeruzalem"

Website Security Test