Koronka do Ducha Świętego

Dlaczego i skąd koronka ku czci Ducha Świętego?


 

Paweł Apostoł pisze w liście do Galacjan: Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i panowanie nad sobą (Ga 5,22).Wierzę i mocno jestem przekonany, że każdy człowiek pragnie przynajmniej niektórych z tych cnót i postaw dla siebie czy też dla innych. Jednak skoro są to owoce Ducha, nie są one do osiągnięcia tylko naszymi, ludzkimi wysiłkami. Potrzeba często, nawet codziennie modlić się do Boga, doDuchŚwiętego, aby tarzeczywistość stała się naszym udziałem. Tym bardziej, że Jezus mówi: Bóg da Ducha Świętego tym którzy Go proszą (Łk11,13)

 

Angielski kardynał J.H.Newman (1801-1880) powiedział, że jeśli codziennie poświęci się przynajmniej pięć minut modlitwy Duchowi Świętemu, to nasze życie będzie się powoli zmieniać, będzie się doświadczać Jego działania, Jego owoców, jak również Jego darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności (świętości), i bojaźni Bożej. Kardynał Newman doświadczył mocy Ducha Świętego w sobie i tym doświadczeniem pragnął się podzielić wiedząc, jak bardzo przydatne są te dary i owoce Ducha w codziennym życiu, w relacjach z innymi, w naszych zajęciach w domu, w pracy, i w wielu innych sytuacjach.

 

Założyciel Zgromadzenia Słowa Bożego - Misjonarzy Werbistów, o. Arnold Janssen (1837-1909) polecił szczególną czcią otacza Ducha Świętego, mówiąc: Duch Święty tym potężniej zaznacza swoje działanie w dziejach świata, im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany. To Duch Święty przecież jest współautorem dzieła misyjnego całego Kościoła. To On przemienił zalęknionych i zamkniętych w Wieczerniku Apostołów w pełnych odwagi i mocy świadków zmartwychwstałego Pana i uczynił ich zdolnymi do cierpienia i oddania życia za swego Mistrza.

 

Jestem misjonarzem werbistą. Gdy siedemnaście lat temu wstąpiłem do Zgromadzenia Słowa Bożego - Werbistów przeczytałem to, co powiedział kardynał Newman i chciałem wcielić w swoje życie owe pięć minut modlitwy ku czci Ducha Świętego. Jednak uczyniłem to zaledwie kilka razy. Wracałem często myślą do tego postanowienia, ale nigdy go nie realizowałem.

 

Dopiero gdy przed czteroma laty znajomi podarowali mi Różaniec Pokoju z Medżugorje, zalecany do modlitwy przez widzących tam Matkę Bożą (Jest wielu chrześcijan, którzy już nie wierzą, ponieważ nie modlą się. Dlatego zacznijcie modlić się codziennie przynajmniej siedem razy Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Cwała Ojcu i Wyznanie Wiwry),przyszła mi myśl, że to jest właśnie forma, pomoże mi czcić Ducha Świętego, upraszać Jego obecności i Jego darów w owych pięciu minutach. I tak od ponad czterech lat udaje mi się prawie codziennie w ten sposób czcić Ducha Świętego, i coraz bardziej doświadczać Jego darów i owoców.

 

Wierzę, że Duch Święty może i chce być pomocą dla każdego, kto zacznie w ten czy inny sposób czcić Go. On jest Trzecią Osobą Boską, szczególnie nam obiecaną przez Jezusa, Syna Bożego. Jezus powiedział: Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13). Wierzę, że Duch Święty pomoże każdemu, przede wszystkim w dawaniu świadectwa życia według Słowa Bożego i głoszenia Go innym.

 

Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Ł11,13)

 

(wg."Koronki ku czci Ducha Świętego i Jego siedmiu darów" Mirosław Piątkowski SVD)

 


 

Koronka ku czci Ducha Świętego

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha św. Amen.

Wierzę w Boga Ojca...

Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,
przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, słodka serc Radości,
słodkie Orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze Żywą Wodą,
w płaczu Utuleniem,
Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza,
poddaj swej potędze
Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia
jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę.
Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.
Daj twoim wierzącym, w Tobie ufającym
siedmiorakie dary,
daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęście bez miary
                                                            Amen

 

  1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
            +Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu.., 

 

  2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.                          
            +Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo..,
+ Chwała Ojcu..,

 

  3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
            +Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

 

  4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
            +Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności,
            +Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

 

 6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darzePobożności .
            +Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

 7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej  
            +Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,                                                                                                                                                                                                                          

 

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,
W. i odnowisz oblicze ziemi

 


Módlmy się.

 

Boże, Tyś pouczył serca wiernych światem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

 

P. Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
W. Módl się za nami.

 

 

 

Do przemyślenia

Dz 4, 12

"I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni"

1.      

 

Sakramenty Święte

Warto przeczytać

Warto posłuchać

Warto obejrzeć

Website Security Test