Daję ci słowo!


„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo”
J 1,1

 

Popularny zwrot, często nadużywany! Bywa, że szermujemy nim ponad miarę, rzucamy na wiatr, bez zastanowienia! Dajemy obietnice bez pokrycia, nawet przysięgamy pod słowem honoru! Ręczymy nim i… łamiemy!

Minęły wakacyjne dni i kończą się letnie urlopy. Ile wypowiedziano niedotrzymanych słów, danych i zerwanych obietnic, zlekceważonych deklaracji o uczciwości, wierności, prawdzie?

W świetle przykazania MIŁOŚCI to po prostu grzechy!
A może dla wzmocnienia prawdomówności dodaliśmy: „Bóg mi świadkiem, że…”? Chrześcijanin powołujący się na wszechobecnego Stwórcę i niedotrzymujący słowa danego bliźniemu nie tylko kłamie, ale również obraża Pana Boga! Bywa, że Jemu też coś obiecujemy, a potem …!? Na szczęście, „nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie”(Mi 7,18)

Z miłości do człowieka stworzył „na początku” piękną
 i urodzajną ziemię, nasz wspólny dom. A gdy ludzie coraz bardziej pogrążali się w ciemności grzechów, miłujący Ojciec posłał na ratunek Syna, „Słowo wcielone”. Tak wypełniło się mesjańskie proroctwo mędrca Pańskiego, Izajasza: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel”, czyli „Bóg z nami”(Iz 7,14)

Wciąż jesteśmy słabi i grzeszni, ale Jezus daje szanse na podnoszenie się z upadków:
„Idź i od tej chwili już nie grzesz” – prosi. (J 8,11) Przebacza skruszonym w sercu, ale i ostrzega: „Uciekaj od grzechu jak od węża, jeśli się bowiem zbliżysz, ukąsi cię”. (Syr 21,2) Pan Bóg nie rzuca słów na wiatr! Zawsze mówi prawdę!

Dawno temu zapragnęłam – Duch Święty był Siewcą – żyć w prawdzie o sobie. Nawet kapłani powątpiewali, czy mi się uda. Fakt, nie wiedziałam, jakie to trudne, ale liczyłam na pomoc Najwyższego! Posiąść umiejętność krytycznego patrzenia na siebie, rozeznawania dobra i zła, szukania „belki” we własnym oku, odwagi przyznawania się do błędów, odcinania się od pokus „mieczem Słowa Bożego” to ciągła czujność, walka z pychą i wołanie Pana Boga! Stroma ścieżka pod górę!

Życie w prawdzie o sobie jest darem Ducha Świętego, niczym niezasłużoną łaską, ułatwiającą doświadczenie bliskości Jezusa, Jego miłości i przyjaźni. Sercu przynosi pokój
i radość, ale nie zwalnia z czynności.

Gdy idziemy „drogą odwieczną”, to odkrywamy, że MISTRZEM prawdy i dotrzymywania słowa jest PAN BÓG! „Daję ci Słowo” – mówił do Abrahama i Sary, Mojżesza i Dawida;
do narodu wybranego i jego proroków; do rodziców Jana Chrzciciela, Anny i Zachariasza; do Miriam i  Józefa z Nazaretu; do apostołów i uczniów…Boża Opatrzność czuwała nad nimi, ponieważ wierzyli Słowom Stwórcy! My także czujemy Jego opiekuńczą siłę, bo już dawno obiecał: „Umocnię moje spojrzenie na tobie”. (Ps 32,8)

Ta wiara słowu Bożemu każe nam modlić się o jedność Kościoła, gdy słyszymy wokół mowę nienawiści i pogardy przeciwko Bogu, Kościołowi, rodzinie, Ojczyźnie… Gdy od wewnątrz rozszarpują słowami i uczynkami nasz Kościół nie tylko ludzie świeccy, ale także niektórzy „słudzy Pańscy”!

Pan Bóg zawsze mówi prawdę i dotrzymuje danego nam słowa! Przysłał na świat Odkupiciela, zrodzonego z ziemskiej MATKI, aby „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”! (J 1,14) Ogołocony ze wszystkiego i ukrzyżowany wciąż wstawia się za nami u Ojca
i przebacza grzechy, jak skruszonemu łotrowi, obdarzonemu  obietnicą wejścia do raju. Jak oprawcom, „bo nie wiedzą, co czynią”! (Łk 23, 34)

Dialog umierającego Boga – człowieka z grzesznikiem (Łk 23, 42 – 43), jak cudowne echo sprzed 2 tysięcy lat, powraca w sakramencie spowiedzi słowami kapłana – alter ego Jezusa Chrystusa: „Bóg, Ojciec miłosierdzia (…) niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!” To SŁOWO kochającego OJCA, który przytula do SERCA marnotrawne dziecko! AMEN! Chwała Tobie, Panie!

Alicja

 

Do przemyślenia

Leah Darrow

"Przestań robić w kółko to, co Cię rani. Przestań, odwróć się, odejdź od tego. Przyjmij do wiadomości, że to, co oddala Cię od Boga, nie pochodzi od Niego. Idź w Jego stronę, przeciwny kierunek zawsze zwiedzie Cię na manowce"

Sakramenty Święte

Warto przeczytać

Warto posłuchać

Warto obejrzeć

Website Security Test