Przemyśl to

 

DUCH ŚWIĘTY PRZYNOSI NAM ZBAWIENIE

         staje się naszym życiem i szczęściem. Jak?

 

Gdy Jezus umarł na krzyżu, rzymski żołnierz włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J19,34). A św. Jan pisze, że Duch, woda i krew łączą się w jedno. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie Duch Święty przynosi nam krew i wodę z serca Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu (1J 1,7). Woda zaś sprawia, że się rodzimy na nowo dla Boga. Tak więc to Duch Święty daje nam zbawienie, które wysłużył nam Chrystus. I Duch Święty, wraz z Jezusem prowadzi nas - już - oczyszczonych - do Ojca . Duch Święty uczy nas też mówić do Boga Ojca Abba.

 

A teraz - czy wierzysz w to wszystko? Nie masz nic do stracenia, a do wygrania największą miłość, życie i szczęście. Uczyń zatem tych kilka kroków:

 

1.Stań przed Bogiem i powiedz mu szczerze, że wierzysz w Jego miłość do ciebie.
Powiedz, że wierzysz, iż On ma dla Ciebie cudowny plan nowego życia / bo ma !/
i pozwól Mu kochać ciebie bez granic.

 

2. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma
w nas prawdy
(1J1,8).
Zaufaj i wyznaj MU w sakramencie pojednania wszystkie
swoje grzechy, wszystkie. Bo jeżeli wyznamy nasze grzechy, Bóg jako wierny
i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
( 1J 1, 9).

 

3. Tylko w Jezusie jest twoje zbawienie, bo nie ma żadnych innym zbawienia,
gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym
moglibyśmy być zbawieni
(Dz 4,12).
Wyznaj Jezusowi, że w Niego wierzysz,
że Mu ufasz, że On jest twoim jedynym Zbawicielem i jedynym Panem,
który cię kocha i że poza Nim nie ma innego. A gdy już ustami swoimi wyznasz, że

 

JEZUS JEST PANEM

 

i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz
zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,
a wy znanie jej ustami, do zbawienia
(Rz 10, 9n).

 

4. Proś o dar Ducha Świętego. Już Go co prawda otrzymałeś podczas swojego
chrztu ( także bierzmowania), ale On jest w tobie jak zapieczętowane źródło.
Proś więc, by Pan to źródło odpieczętował, by Duch Święty wytrysną w tobie
fontanną życia i radości, płomieniem miłości i przyjmij Go całkowicie - tak
jak On chce, nie tak jak ty....

 

Co będzie dalej?

 

Nie wystarczy narodzić się na nowo, trzeba w nowym życiu wzrastać, trzeba wytrwać w wierze, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10.22). Żeby ci się to udało, musisz trwać we wspólnocie i zjednoczeniu z innymi, którzy kochają Jezusa. Kochają braci, będziesz kochał Jezusa. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć (1J 2,10). Trwają z innymi we wspólnocie, zwłaszcza na Eucharystii, będziesz trwał na wspólnocie z Jezusem. A wspólnota z Jezusem nazywa się Komunia albo Kościół. Poproś Jezusa, żebyś mógł znaleźć w Jego Kościele grupę oddanych Mu ludzi, którzy cię przyjmą z otwartymi ramionami i powiedzą:

 

Dobrze, że jesteś!

 

Co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezus

 

 

 


 

List do Ciebie.

 


 

Musiałem napisać do Ciebie ten krótki list, aby Ci powiedzieć, jak bardzo troszczę się o Ciebie.
Widziałem Cię wczoraj, jak rozmawiałeś z przyjaciółmi.
Czekałem na Ciebie cały dzień mając nadzieje,
że chciałbyś porozmawiać i ze mną.
Dałem Ci zachód słońca, aby zakończyć twój dzień i chłodny
powiew wiatru, abyś odpoczął.
Czekałem. Nie przyszedłeś. To mnie zraniło.
Nadal jednak Cię kocham, ponieważ jestem Twoim przyjacielem.
Widziałem Cię śpiącego zeszłej nocy i chcąc dotknąć
Twoich brwi, rozlałem światło księżyca na Twojej twarzy.
Znowu czekałem, chciałem przyjść, abyśmy mogli porozmawiać.
Mam Ci tyle do dania. Obudziłeś się i pobiegłeś do pracy.
Moje łzy były w deszczu, który wtedy padał.
Gdybyś tylko wtedy posłuchał.
KOCHAM CIĘ!!!
Próbuję Ci to powiedzieć przez błękitne niebo i cichą zieloną trawę.
Szepczę to w liściach na drzewach i w kolorach kwiatów.
Wykrzykuję Ci to w strumieniach górskich.
Ubrałem Cię w ciepłe promienie słońca i nasyciłem powietrzem
z zapachami natury. Moja miłość do Ciebie jest głębsza niż ocean
i większa niż największa potrzeba w Twoim sercu.
PROSZĘ CIĘ, POROZMAWIAJ ZE MNĄ,
PROSZĘ CIĘ NIE ZAPOMINAJ O MNIE.
Chciałbym podzielić się z Tobą tyloma rzeczami.
Nie będę Ci więcej przeszkadzać. To jest Twoja decyzja.
Wybrałem Cię i ciągle czekam, ponieważ jestem Twoim
PRZYJACIELEM I
KOCHAM CIĘ !!!         

 

Do przemyślenia

Kol 1,3

"Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was"

Sakramenty Święte

Warto przeczytać

Warto posłuchać

Warto obejrzeć

GALERIA

Website Security Test